A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Глибочицька об'єднана територіальна громада
Україна, Житомирська область

Оголошення

Додаток 1

до наказу відділу освіти №4

від 08.01.2019 р.

ОГОЛОШЕННЯ

Про проведення  конкурсу на  посаду  директора  Студеницького ліцею

Житомирського району Житомирської області
Дата 08.01.2019р.

У зв’язку із достроковим припиненням договору, укладеного з директором Студеницького ліцею, відповідно  до рішення 6 сесії  Глибочицької сільської ради 7 скликання від 16.05.2018 року №4 «Про затвердження Положення про  конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Глибочицької сільської ради» , керуючись  п.6.2 Положення та  з метою публічного і прозорого призначення на посаду керівників  закладів освіти відділ освіти оголошує конкурс на  посаду директора  Студеницького ліцею

Повне найменування закладу освіти:

 Комунальний заклад «Студеницький ліцей» Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області

Скорочена назва: Студеницький ліцей

Місце знаходження закладу освіти:

 12524,  с. Студениця, вул. Центральна,1 А, Коростишівського району, Житомирської області.

Найменування посади: директор Комунального закладу «Студеницький ліцей» Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області.

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства  освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993  № 102 ( посадовий оклад 5451 грн.60 коп)

         Призначення керівника закладу освіти здійснюється відділом освіти Глибочицької сільської ради  строком на шість років, а для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше – строком на два роки. Призначення керівника закладу освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до Положення шляхом укладення строкового трудового договору уповноваженим органом, яким є відділ освіти Глибочицької сільської ради.

 

Вимоги до претендентів на вакантну посаду керівника  Студеницького ліцею:

 • •  громадянство України;
 • •  вища  освіта ступеня не нижче  магістра ( спеціаліста) ;
 • • стаж педагогічної роботи не менше 3 років;
 • • організаторські здібності;
 • • фізичний і психічний стан , що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України « Про захист персональних даних»;
 • автобіографію  або резюме ( за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра ( спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;

-мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- перспективний план розвитку  закладу освіти на 5 років.

Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня,  моральних якостей.

         Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

         Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.

Документи подаються  особисто у відділ освіти Глибочицької   сільської ради за адресою:

м. Житомир, вул. Київське шосе,131, НДІСГ »Полісся», каб. 303.

         Кінцевий термін подання документів: 28 січня 2019 року до 18.00.

 

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору:       

12 лютого 2019 року о 15.00 год

м. Житомир,

 вул. Київське шосе 131, НДІСГ «Полісся», каб.303.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 1. перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», інших нормативно – правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року 988;
 2. перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 3. публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведення презентації.

 

Форма перевірки знання законодавства: письмове тестування.

 

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи  для участі у конкурсі:
начальник відділу освіти Глибочицької сільської ради Войтенко Ганна Мефодіївна, телефон для довідок 0981307586, 
сайт Глибочицької сільської ради
glybochytsia-rada.gоv.ua.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знань законодавства і функціональних повноважень кандидатури на посаду директора Студеницького ліцею

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Про результати проведення процедури громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану територі
ї

З «05» жовтня по «15» листопада 2018 р. в приміщенні Глибочицької сільської ради за адресою м. Житомир вул. Київське Шосе, 131 4 поверх, кімната 407 приймались пропозиції та зауваження щодо детального плану території під розміщення підприємства по обслуговуванню та ремонту авіаційної техніки щодо зміни цільового призначення земельної ділянки гр. Гончарука Олександра Миколайовича на території Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області за межами населеного пункту.

Зауважень та пропозицій від громадськості у письмовій формі не надходило. Детальний план території рекомендовано до затвердження.

 

ОГОЛОШЕННЯ про ОРЕНДУ МАЙНА

дата 09.11.2018р.

Глибочицька сільська рада Житомирського району Житомирської області передає в оренду будинок аптеки, загальною площею 51,2 кв.м. за адресою:
12524, Житомирська область, Коростишівський район, с. Студениця, вул. Центральна, 27 - А.
Будинок аптеки передається в оренду з метою торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення .
    Перелік документів, які надаються до Глибочицької сільської ради для укладення договору оренди майна:
 1) заява про оренду нерухомого майна (заява подається в довільній формі, при цьому резидентами в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті));
  2) проект договору оренди об'єкта нерухомості;
 3) копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) (легалізовані та перекладені - для нерезидентів);
 4) інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
 5) інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ (у разі внесення орендаря до відповідного Реєстру).


Заяви направляти за адресою:
0001, м. Житомир, вул. Київське шосе, буд. № 131, контактний телефон: (0412) 42-90-96.
Кінцевий термін подачі заяв 23.11.2018 року.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 1
до наказу відділу освіти № 4
від 20.06.2018 р.


ОГОЛОШЕННЯ

Про проведення  конкурсу на  посаду  керівника
Гадзинського закладу  загальної середньої освіти
Житомирського району Житомирської області

 

Дата: 19.06.2018 року

Відповідно до п. 6.2. рішення 6 сесії Глибочицької сільської ради 7 скликання від16.05.2018 року №4 "Про затвердження Положення про  конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Глибочицької сільської ради" та з метою публічного і прозорого призначення на посаду керівників закладів освіти

ВІДДІЛ ОСВІТИ

оголошує конкурс на  посаду керівника  Гадзинського закладу загальної середньої освіти, що знаходиться за адресою: с. Гадзинка, вул. Вишнева,2, Житомирський район, Житомирська область. Строк подання документів для участі в конкурсному відборі  до 22 липня 2018 року.

Вимоги до претендентів на вакантну посаду керівника  Гадзинського закладу загальної середньої освіти:
• громадянство України;
• вища  освіта ступеня не нижче   магістра ( спеціаліста) ;
• стаж педагогічної роботи не менше 3 років;
• організаторські здібності;
• фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Документи, які необхідно подати:

Документи, які необхідно подати:
• заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
• автобіографію  або резюме ( за вибором учасника конкурсу);
• копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
• копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра ( спеціаліста);
• копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
• довідку про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі;
- перспективний план розвитку  закладу освіти (на 5 років)
Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та моральні якості. 

Документи подаються  особисто у відділ освіти Глибочицької сільської ради за адресою:
с. Глибочиця, вул. М. Грушевського, 2. Житомирський район, Житомирська область, 12403. 

Конкурсний відбір:
- упродовж 5 -ти робочих днів (23.07- 27.07.2018 р.) перевірка документів на відповідність вимогам;
- оприлюднення списку осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі
 (30.07.2018 р.) на веб – сайті Глибочицької сільської ради glybochytsia.gromada.org.ua;
- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування (01.08.- 07.08.2018 р. за 5 днів до проведення конкурсу);
- конкурсний відбір 10.08.2018 р. (тестування);
- публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу освіти - 10.08.2018 р.

Інформацію про проведення  конкурсу можна отримати у начальника відділу освіти Войтенко Г.М. за телефоном 0981307586 та на сайті Глибочицької сільської ради glybochytsia.gromada.org.ua (розділи "Освіта" та "Оголошення").

Засідання конкурсної комісії щодо результатів конкурсу відбудеться 15 серпня 2018 року у відділі освіти Глибочицької сільської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 2, Житомирський район, Житомирська область.

-------------------------------------------------------------------------------

Додаток 1
до наказу відділу освіти № 6
від 18.06.2018 р.

ОГОЛОШЕННЯ

Про проведення  конкурсу на  посаду  керівника
Глибочицького закладу  загальної середньої освіти
Житомирського району Житомирської області


Дата: 19.06.2018 року

Відповідно до п. 6.2. рішення 6 сесії Глибочицької сільської ради 7 скликання від16.05.2018 року №4 "Про затвердження Положення про  конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Глибочицької сільської ради" та з метою публічного і прозорого призначення на посаду керівників закладів освіти

ВІДДІЛ ОСВІТИ

оголошує конкурс на  посаду керівника  Глибочицького закладу загальної середньої освіти, що знаходиться за адресою: с. Глибочиця, вул. 40- річчя Перемоги,6, Житомирський район, Житомирська область.

Термін подання документів для участі в конкурсному відборі до 20 липня 2018 року.

Вимоги до претендентів на  посаду керівника  Глибочицького закладу загальної середньої освіти:
• громадянство України;
• вища  освіта ступеня не нижче   магістра ( спеціаліста) ;
• стаж педагогічної роботи не менше 3 років;
• організаторські здібності;
• фізичний і психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Документи, які необхідно подати:
• заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
• автобіографію  або резюме ( за вибором учасника конкурсу);
• копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
• копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра ( спеціаліста);
• копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
• довідку про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі;
- перспективний план розвитку  закладу освіти (на 5 років)
Особа може подати інші документи, які підтверджують її професійні та моральні якості. 

Документи подаються  особисто у відділ освіти Глибочицької сільської ради за адресою:
с. Глибочиця, вул. М. Грушевського, 2. Житомирський район, Житомирська область, 12403. 

Конкурсний відбір:
- Упродовж 5 -ти робочих днів з 23.07 – 27.07.2018 р. перевірка документів на відповідність вимогам;
- 30.07.2018 р. оприлюднення списку осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі на  веб-сайті Глибочицької сільської ради glybochytsia.gromada.org.ua;
- 01.08-08.08.2018 р. ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування (за 5 днів до проведення конкурсу);
- конкурсний відбір (тестування) – 09.08.2018 року;
- публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу освіти - 09.08.2018 року.

Інформацію про проведення  конкурсу можна отримати у начальника відділу освіти Войтенко Г.М. за телефоном 0981307586 та на сайті Глибочицької сільської ради glybochytsia.gromada.org.ua (розділи "Освіта" та "Оголошення").

Засідання конкурсної комісії щодо результатів конкурсу відбудеться 14 серпня 2018 року у відділі освіти Глибочицької сільської ради за адресою: вул. М. Грушевського, 2, Житомирський район, Житомирська область.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь