Глибочицька територіальна громада
Україна, Житомирська область, Житомирський район

Про підсумки атестації   педагогічних працівників закладів освіти Глибочицької ОТГ у 2019-2020 навчальному році

Дата: 08.04.2020 15:22
Кількість переглядів: 6923

УКРАЇНА

ГЛИБОЧИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

с. Глибочиця

 

 

 

від 08 квітня 2020 року                                                         № 40

 

Про підсумки атестації   педагогічних працівників

закладів освіти Глибочицької ОТГ у 2019-2020

навчальному році

 

         Відповідно до  Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту»,  Закону України «Про повну загальну середню освіту»,       Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року №930, (далі Типове положення), зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і  науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 р. № 1473,  та змінами затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135, на виконання наказу по відділу освіти від 17 вересня 2019 року № 118 «Про проведення атестації педагогічних працівників  закладів  освіти Глибочицької сільської ради у 2019-2020 навчальному році» та з метою активізації творчої професійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання  безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення соціального захисту компетентної педагогічної праці, в закладах освіти Глибочицької сільської ради 08.04.2020 року проведена атестація педагогічних працівників.

 Для проведення своєчасної роз'яснювальної роботи,  забезпечення об'єктивності та всебічного вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, члени  атестаційної комісії ІІ рівня були закріплені за закладами освіти та ввійшли до складу атестаційних комісій І рівня. Вивчення системи роботи  педагогічних працівників закладів освіти, які атестувалися  пройшло відповідно до затвердженого плану-графіка.  Проведено 5   засідань атестаційної комісії ІІ рівня.

Педпрацівники  закладів освіти, які проходили атестацію у 2019-2020 н.р. провели творчі звіти, на яких презентували свої напрацювання у міжатестаційний період, дали відкриті уроки, провели майстер-класи, взяли участь у семінарах по впровадженню новітніх форм роботи, підготували дидактичні матеріали, які були подані на конкурс «Педагогічна Житомирщина -2019».

Кращий досвід педпрацівників узагальнений та рекомендовано занести до картотеки ППД .  

Протягом 2019-2020 навчального року відділом освіти  та членами атестаційної комісії здійснювався  методичний супровід атестації. Відповідно до затвердженого плану роботи, члени атестаційної комісії відділу освіти вивчали систему роботи   педагогічних працівників, які атестувалися на присвоєння (відповідність раніше присвоєних) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань, надавали консультативну допомогу учасникам атестаційного процесу, провели зріз знань з навчальних предметів, анкетування дітей та батьків.

Питання щодо організації та проведення атестації педпрацівників неодноразово заслуховувалось на планових нарадах керівників закладів освіти . Для директорів розроблено методичний посібник «Документи з атестації педагогічних працівників, що мають бути в закладі освіти» та Методичні  рекомендації щодо проведення атестації педагогічних працівників, які   другий рік використовувалися в роботі протягом атестаційного періоду.    

Для постійної інформаційної підтримки учасників атестаційного процесу матеріали щодо організації атестації педагогічних  кадрів оперативно розміщувалися на офіційних вебсайтах закладів освіти.

 Незважаючи на карантинні обмеження, атестація 2019-2020 року пройшла у визначені  терміни згідно затверджених планів та графіків. За час атестації комісія відділу освіти провела 5 планових засідання. Всі педагогічні працівники, які підлягали черговій атестації  пройшли атестацію.  Апеляції на рішення атестаційних комісій І рівня до атестаційної комісії відділу освіти не надходили.

В ході атестації особлива увага була приділена виконанню вимог пунктів 1.8. та 3.25. Типового положення щодо проходження  підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які атестуються і мають навантаження з кількох предметів.  

У 2019-2020 навчальному році згідно листа МОН  України №1/9-683 від 04.11.2019 »Про підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників» та Порядку підвищення кваліфікації педкадрів (постанова КМУ від 21 серпня 2019  № 800) загальний обсяг підвищення кваліфікації педкадрів не може бути менше 150 годин на п’ять років. Встановлені мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин), а саме 30 годин підвищення кваліфікації педпрацівників, пройдені відповідно до п.1, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік Тобто кожен педагог, який атестується в цьому році, пройшов підвищення кваліфікації  не менше 30 годин.

Позитивними зрушеннями в роботі атестаційних комісій І рівня є більш якісне оформлення атестаційної документації, зокрема написання характеристик, наказів, оформлення атестаційних листів.

Але в роботі окремих атестаційних комісій І рівня зустрічаються і  недоліки. Недостатньо уваги приділяється опрацюванню в педагогічних колективах Типового положення, тому не всі педагоги добре орієнтуються у вимогах щодо атестації, не знають свої права і обов'язки в процесі атестації. Також зустрічаються випадки  недосконалого узагальнення вивчення системи роботи педагогічних працівників, що атестуються. Атестаційні листи складаються з 2-3 аркушів.

Залишається актуальним питання атестації педагогічних працівників у закладах освіти щодо вивчення системи роботи педпрацівників. Не прослідковується системного і відкритого узагальнення цього вивчення.  

Всього у 2019-2020 навчальному році проатестовано 25 педагогічних працівників, з них 10 атестаційною комісією ІІ рівня.

     На всі види категорій  атестувалися 25  педпрацівників (24 % від загальної кількості всіх педпрацівників), в тому числі 24  в черговому порядку, 1 позачергово. З них: 22 вчителів (22 %),  3 вихователі ЗДО (19 %).

   Із   педпрацівників, які проходили атестацію,  мають повну вищу педагогічну освіту.

За результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:

    - «спеціаліст вищої категорії»                                              6   –  чол.

    - «спеціаліст першої категорії»                                             1  –  чол.

  За результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєному педагогічному званню :

  • «старший вчитель»                                                      2      - чол
  • «учитель -методист»                                                   1 чол.

 

Присвоєна кваліфікаційна категорія:

    - «спеціаліст вищої категорії»                                                3 –  чол.

    - «спеціаліст першої категорії»                                              5–  чол.

    - «спеціаліст другої категорії»                                                7–  чол.

    

  Присвоєно педагогічне звання:

  • «старший учитель»                                                      1-чол..

Встановлено тарифний розряд 2 вчителям з середньою спеціальною освітою та 1 з вищою освітою.

   

   

         У наступному 2020-2021 навчальному році з метою якісної організації атестаційного періоду необхідно спрямувати діяльність атестаційних комісій на:

    1. Удосконалення планування підвищення кваліфікації працівників ЗЗСО  з урахуванням  вимог Типового положення (п.1.8 та п.3.25) та щорічного проходження підвищення не менше 30 годин..

         2.Забезпечення дотримання нормативно-правових засад та чіткого алгоритму структури атестаційного циклу, якісного оформлення атестаційних матеріалів.

 

         4. Удосконалення системи об′єктивної комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності педагогів та керівників закладів освіти, критеріїв та показників результативності їх педагогічної діяльності, застосовуючи різноманітні методики експертизи відповідно до вимог Типового положення та результатів внутрішнього аудиту.

         5.Сприяння розвитку творчості педагогів, виявлення, вивчення, узагальнення та поширення оригінального й інноваційного досвіду, накопичення його у шкільних  методичних кабінетах.

        Враховуючи зазначене вище,

 

Н А К А З У Ю :

 

1. Визнати організаційно-управлінську діяльність відділу освіти та закладів освіти Глибочицької ОТГ з атестації педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році задовільною, такою, що відповідає державним вимогам та стимулює підвищення професійного росту педагогічних працівників.

 

2. Керівникам  закладів освіти  у 2020-2021 навчальному році:

    2.1. Управлінську діяльність спрямувати на  особистісне зростання педагогічних працівників через розвиток компетентності, професійної майстерності та самореалізацію кожної особистості, активізації участі  в конкурсі «Учитель року».

    2.2. Планування підвищення кваліфікації працівників закладів освіти проводити щорічно по 30 годин з урахуванням термінів їх атестації та забезпечити виконання вимог пунктів 1.8., 3.25. Типового положення.

    2.3. Забезпечити дотримання нормативно-правових засад атестаційного процесу, якість оформлення атестаційних матеріалів та управлінських документів. Особливу увагу звернути на якість оформлення протоколів засідань атестаційних комісій та вивчення системи роботи педагогічних працівників, що атестуються.

    2.4. Підвищити якість інформування педагогічних працівників в ході атестаційного процесу (вчасне і якісне оформлення інформаційних стендів та атестаційних куточків).

 

    2.6. Удосконалити систему об′єктивної комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності педагогів відповідно до вимог Типового положення, критеріїв та показників результативності їх педагогічної діяльності, застосовуючи різноманітні методики експертизи їх професійної діяльності.

    2.7.   Активізувати у міжатестаційний період творчу роботу педагогів, які під час наступної атестації можуть претендувати на присвоєння (відповідність раніше присвоєним) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань, з публікації матеріалів власного досвіду роботи у педагогічній пресі, створення методичних розробок, поповнення шкільних  методичних кабінетів або медіатек матеріалами передового педагогічного досвіду.

     2.8. Забезпечити чітке дотримання алгоритму методичних рекомендацій для учасників атестаційного процесу «Порядок оформлення та подачі матеріалів – претендентів на присвоєння педагогічних звань: «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог – методист», «керівник гуртка –методист» на розгляд науково-методичною радою ОІППО.  

 

3. Провідному спеціалісту відділу освіти (Пановій Г.С.):

    3.1.  Забезпечити методичний супровід організації та проведення атестації керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти шляхом підготовки методичних рекомендацій, організації практичних семінарів та надання консультацій учасникам атестаційного процесу.

     3.2. Продовжити  системну  роботу  з  підвищення  педагогічної  майстерності, компетентності вчителів, виявлення, вивчення, узагальнення та поширення оригінального й інноваційного досвіду, поповнення сайту сільської ради  матеріалами досвіду роботи творчих педагогічних працівників.   

     3.3. Забезпечити педагогічних працівників, які атестуватимуться, вчасним проходженням підвищення кваліфікації відповідно до замовлень закладів освіти.

 

4. Наказ розмістити на офіційному вебсайті Глибочицької сільської ради для оприлюднення.   

 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу освіти                                              Г.М.Войтенко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь