Глибочицька територіальна громада
Україна, Житомирська область, Житомирський район

Про підсумки атестації педагогічних працівників закладів освіти Глибочицької ОТГ у 2018-2019 навчальному році

Дата: 11.04.2019 17:09
Кількість переглядів: 3028

 

УКРАЇНА

ГЛИБОЧИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

с. Глибочиця

 

 

від 08 квітня 2018 року                                                         №58

 

Про підсумки атестації   педагогічних працівників

закладів освіти Глибочицької ОТГ у 2018-2019

навчальному році

 

         Відповідно до  Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», ст..27 Закону України «Про загальну середню освіту»,       Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року №930, (далі Типове положення), зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і  науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 р. № 1473,  та змінами затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135, на виконання наказу по відділу освіти від 17 вересня 2018 року № 26 «Про проведення атестації педагогічних працівників  закладів  освіти Глибочицької сільської ради у 2018-2019 навчальному році» та з метою активізації творчої професійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання  безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення соціального захисту компетентної педагогічної праці, в закладах освіти Глибочицької сільської ради 04.04.2019 року проведена атестація педагогічних працівників.

З метою організації та проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти  громади по відділу освіти був виданий наказ  від 17 вересня 2018 року № 26 а «Про створення атестаційної комісії ІІ рівня у відділі освіти  на 2018-2019 навчальний рік».  Для забезпечення раціональної організації праці членів  атестаційної комісії між ними чітко розподілено функціональні обов'язки.

На виконання пункту 2.10. Типового положення наказом по відділу освіти від 12 вересня 2017 року № 190 «Про визначення порядку атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році» були створені атестаційні комісії І рівня.

Для проведення своєчасної роз'яснювальної роботи,  забезпечення об'єктивності та всебічного вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, члени  атестаційної комісії ІІ рівня були закріплені за закладами освіти та ввійшли до складу атестаційних комісій І рівня. Вивчення системи роботи  педагогічних працівників закладів освіти, які атестувалися  пройшло відповідно до затвердженого плану-графіка.

Педпрацівники  закладів освіти, які проходили атестацію у 2018-2019 н.р. провели творчі звіти, на яких презентували свої напрацювання у міжатестаційний період.

Кращий досвід педпрацівників узагальнений та рекомендовано занести до картотеки ППД .  

Протягом навчального року відділом освіти  та іншими членами атестаційної комісії здійснювався  методичний супровід атестації. Відповідно до затвердженого плану роботи, члени атестаційної комісії відділу освіти вивчали систему роботи   педагогічних працівників, які атестувалися на присвоєння (відповідність раніше присвоєних) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань, надавали консультативну допомогу учасникам атестаційного процесу.

Питання щодо організації та проведення атестації педпрацівників неодноразово заслуховувалось на планових нарадах керівників закладів освіти (20.09.2018, 29.10.2018,  31.01.2019), проведена інструктивно-методична нарада з питань атестації педпрацівників із директорами, заступниками директорів з навчально-виховної роботи (28.02.2019). Для директорів розроблено методичний посібник «Документи з атестації педагогічних працівників, що мають бути в закладі освіти» та Методичні  рекомендації щодо проведення атестації педагогічних працівників, які  використовувалися в роботі протягом атестаційного періоду.    

Для постійної інформаційної підтримки учасників атестаційного процесу матеріали щодо організації атестації педагогічних  кадрів оперативно розміщувалися на офіційних веб-сайтах закладів освіти.

Атестація 2018-2019 року пройшла у визначені строки та терміни згідно затверджених планів та графіків. За час атестації комісія відділу освіти провела 4 планових засідання. Всі педагогічні працівники, які підлягали черговій атестації  пройшли атестацію.  Апеляції на рішення атестаційних комісій І рівня до атестаційної комісії відділу освіти не надходили.

В ході атестації особлива увага була приділена виконанню вимог пунктів 1.8. та 3.25. Типового положення щодо проходження  підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які атестуються і мають навантаження з кількох предметів.  

Проте недостатнім є здійснення контролю з боку адміністрацій закладів освіти щодо перспективного планування курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та щорічне забезпечення виконання затвердженого плану-графіка курсів.  Тому  в окремих закладах загальної середньої освіти трапляються випадки, коли не всі вчителі вчасно забезпечені курсами підвищення кваліфікації з предметів, які читають не за фахом. Як результат – один вихователь ГПД Глибочицького ліцею у 2018-2019 навчальному році був атестований з рекомендацією завершення проходження другої частини  курсів підвищення кваліфікації.

Позитивними зрушеннями в роботі атестаційних комісій І рівня є більш якісне оформлення атестаційної документації, зокрема написання характеристик, наказів, оформлення атестаційних листів.

Але в роботі окремих атестаційних комісій І рівня зустрічаються і  недоліки. Недостатньо уваги приділяється опрацюванню в педагогічних колективах Типового положення, тому не всі педагоги добре орієнтуються у вимогах щодо атестації, не знають свої права і обов'язки в процесі атестації. Також зустрічаються випадки формального підходу до написання протоколів засідань атестаційних комісій, недосконале узагальнення вивчення системи роботи педагогічних працівників, що атестуються.

Залишається актуальним питання атестації педагогічних працівників у закладах освіти щодо вивчення системи роботи педпрацівників. Не прослідковується системного і відкритого узагальнення цього вивчення. Не всі керівники закладів освіти орієнтуються у чіткому проведенні атестації. Члени атестаційних комісій І рівня не завжди можуть бути присутніми на відкритих уроках, виховних заходах педагогів, які проходять атестацію.

Всього у 2018-2019 навчальному році атестовано 11 педагогічних працівників, з них 3 атестаційною комісією ІІ рівня.

     На всі види категорій  атестувалися 11  педпрацівників (10,8 % від загальної кількості всіх педпрацівників), в тому числі  всі в черговому порядку. З них: 9 вчителів (9,4 %),  2 вихователі ЗДО (13 %).

   Із  11 педпрацівників, які проходили атестацію, всі мають повну вищу педагогічну освіту.

За результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:

    - «спеціаліст вищої категорії»                                              2   –  чол.

    - «спеціаліст першої категорії»                                             1  –  чол.

  За результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєному педагогічному званню :

  • «старший вихователь»                                                1      - чол

 

Присвоєна кваліфікаційна категорія:

    - «спеціаліст вищої категорії»                                                1 –  чол.

    - «спеціаліст першої категорії»                                              1 –  чол.

    - «спеціаліст другої категорії»                                                6–  чол.

    

  Присвоєно педагогічне звання:

  • «старший учитель»                                                      1-чол..

   

   

         У наступному 2019-2020 навчальному році з метою якісної організації атестаційного періоду необхідно спрямувати діяльність атестаційних комісій на:

    1. Удосконалення планування підвищення кваліфікації працівників ЗЗСО  з урахуванням термінів атестації педагогічних працівників та забезпечення вимог Типового положення (п.1.8 та п.3.25).

         2.Забезпечення дотримання нормативно-правових засад та чіткого алгоритму структури атестаційного циклу, якісного оформлення атестаційних матеріалів.

    3. Забезпечення вчасного  і правильного документообміну між атестаційними комісіями І та ІІ рівнів.    

         4. Удосконалення системи об′єктивної комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності педагогів та керівників закладів освіти, критеріїв та показників результативності їх педагогічної діяльності, застосовуючи різноманітні методики експертизи відповідно до вимог Типового положення.

         5.Сприяння розвитку творчості педагогів, виявлення, вивчення, узагальнення та поширення оригінального й інноваційного досвіду, накопичення його у шкільних  методичних кабінетах.

        Враховуючи зазначене вище,

 

Н А К А З У Ю :

 

1. Визнати організаційно-управлінську діяльність відділу освіти та закладів освіти Глибочицької ОТГ з атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році задовільною, такою, що відповідає державним вимогам та стимулює підвищення професійного росту педагогічних працівників.

 

2. Керівникам  закладів освіти  у 2019-2020 навчальному році:

    2.1. Управлінську діяльність спрямувати на  особистісне зростання педагогічних працівників через розвиток компетентності, професійної майстерності та самореалізацію кожної особистості.

    2.2. Планування підвищення кваліфікації працівників закладів освіти проводити з урахуванням термінів їх атестації та забезпечити виконання вимог пунктів 1.8., 3.25. Типового положення.

    2.3. Забезпечити дотримання нормативно-правових засад атестаційного процесу, якість оформлення атестаційних матеріалів та управлінських документів. Особливу увагу звернути на якість оформлення протоколів засідань атестаційних комісій та вивчення системи роботи педагогічних працівників, що атестуються.

    2.4. Підвищити якість інформування педагогічних працівників в ході атестаційного процесу (вчасне і якісне оформлення інформаційних стендів та атестаційних куточків).

    2.5.   Забезпечити вчасний документообмін між атестаційними комісіями І  та ІІ рівнів.     

    2.6. Удосконалити систему об′єктивної комплексної оцінки рівня кваліфікації, професійної майстерності педагогів відповідно до вимог Типового положення, критеріїв та показників результативності їх педагогічної діяльності, застосовуючи різноманітні методики експертизи їх професійної діяльності.

    2.7.   Активізувати у міжатестаційний період творчу роботу педагогів, які під час наступної атестації можуть претендувати на присвоєння (відповідність раніше присвоєним) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань, з публікації матеріалів власного досвіду роботи у педагогічній пресі, створення методичних розробок, поповнення шкільних  методичних кабінетів або медіатек матеріалами передового педагогічного досвіду.

     2.8. Забезпечити чітке дотримання алгоритму методичних рекомендацій для учасників атестаційного процесу «Порядок оформлення та подачі матеріалів – претендентів на присвоєння педагогічних звань: «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог – методист», «керівник гуртка –методист» на розгляд науково-методичною радою ОІППО.  

 

3. Провідному спеціалісту відділу освіти (Пановій Г.С.):

    3.1.  Забезпечити методичний супровід організації та проведення атестації керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти шляхом підготовки методичних рекомендацій, організації практичних семінарів та надання консультацій учасникам атестаційного процесу.

     3.2. Продовжити  системну  роботу  з  підвищення  педагогічної  майстерності, компетентності вчителів, виявлення, вивчення, узагальнення та поширення оригінального й інноваційного досвіду, поповнення сайту сільської ради  матеріалами досвіду роботи творчих педагогічних працівників.   

     3.3. Забезпечити педагогічних працівників, які атестуватимуться, вчасним проходженням підвищення кваліфікації відповідно до замовлень закладів освіти.

 

4. Наказ розмістити на офіційному веб-сайті Глибочицької сільської ради для оприлюднення.   

 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник відділу освіти                                              Г.М.Войтенко

 

 

 З наказом ознайомлені:

 

Панова Г.С.

Марчук В.В.

Цимбалюк О.В.

Щебет І.В.

Дорошенко Т.С.

Кобернюк Ю.О.

Горностай О.О.

Сімчук С.П.

Хом’як Т.С.

Міщенко В.М.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь